Varausehdot

 Visuveden Suvisaari Oy  (y-tunnus 3226583-9) noudattaa lomakohteen vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt varauksen tai vaihtoehtoisesti Visuveden Suvisaari Oy on vahvistanut varauksen ja lähettänyt varauksesta laskun.

Yleistä tietoa varauksista

Lomakohteen vuokra 100€/ yö (min 2 yötä).
viikonloppu pe – su 300€
viikkovuokra (6 yötä) 400€, Juhannusviikko 500€, kuukausivuokra 1200€,

Viikkovuokraus alkaa maanantaina klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 16.00.
Muu vuokrausaika sop. mukaan.

Vahvistusviestin ja laskun yhteydessä lähetetään asiakkaan sähköpostiin lomakohteen tiedot, ajo-ohje lomakohteeseen ja avainsäilön koodi.

Varauksen tekeminen ja maksu

Lomakohteen varaus tehdään asiakaspalvelussa info@visuvedensuvisaari.fi
Tehdystä varauksesta lähetetään heti vahvistus varauksesta asiakkaan antamaan toimivaan sähköpostiin.

Varauksen ensimmäinen erä/varausmaksu (30% kokonaisvuokrasta) maksetaan heti varauksen yhteydessä. Loppulasku lähetetään heti sähköpostiin varauksen yhteydessä ja maksetaan viimeistään 2 viikkoa ennen loman alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 7 vuorokautta tai vähemmän, maksetaan lasku heti samana päivänä. Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaalla täytyy olla esittää kuitti todisteena suoritetusta maksusta.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Asiakkaalla on oikeus muuttaa varausta tai perua varaus. Muutokset on mahdollista tehdä 24h sisällä varauksen tai sähköpostilaskun lähetyshetkestä tai 5 vrk sisällä paperilaskun päiväyksestä. Tämän jälkeen varaus ja lasku ovat sitovia.

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, kirjeellä osoitteeseen Visuveden Suvisaari Oy, c/o Meijerintie 4, 34870 Visuvesi tai sähköpostilla osoitteeseen info@visuvedensuvisaari.fi
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Visuveden Suvisaari Oy:lle.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (30 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) hyvitetä. Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin, kuin 28 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan ja maksuvelvollisuus säilyy peruutuksen tekohetkellä vielä maksamattomien varausta koskevien laskujen osalta.

Peruutukset sairaustapauksia koskien

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Visuveden Suvisaari Oy:lle maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua ja toimitusmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Visuveden Suvisaari Oy ja asia on osoitettava Visuveden Suvisaari Oy:lle luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

HUOM: Jos varaus perutaan em. syistä, on siitä aina ilmoitettava kirjallisesti Visuveden Suvisaari Oy:lle (kirje, sähköposti).

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Visuveden Suvisaari Oy oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Visuveden suvisaari Oy voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Visuveden Suvisaari Oy:lle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Visuveden Suvisaari Oy peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta. Peruutuksesta huolimatta, asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ja jäljellä oleva velka siirtyy perintään.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Lomakohteen kuvauksessa on mainintoja/ linkkejä lähialueen palveluista. Visuveden Suvisaari Oy ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista, eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Saapuminen ja oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä lähtöpäivään saakka, sopimuksen mukaisten saapumis- ja lähtöaikojen mukaisesti.

Avainten luovutuksesta voidaan sopia, kun lomakohteen vuokra on kokonaisuudessaan maksettu ja asiakas on ilmoittanut saapumisajan.

Vuokraajalla on oikeus periä lomakohteeseen saapumisen yhteydessä asiakkaalta 100 euron suuruinen vakuusmaksu asiakkaan velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi ja vahingon varalta. Lomakohteen vuokraaja palauttaa vakuusmaksun asiakkaan tilille lomakohteen tilojen siisteys ja kunto tarkistuksen jälkeen. Vahinkojen korvaus sekä siivouksesta aiheutuvat kustannukset voidaan pidättää vakuusmaksusta.

Lomakohde ja sen avaimet luovutetaan kohteen varanneelle henkilölle tai hänen etukäteen ilmoittamalle (yli 22 vuotta täyttäneelle) huoltajalle. Asiakkaan on ilmoitettava omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti arvioitu saapumisajankohta.

Vuokraan sisältyy varatun lomakohteen käyttöoikeus varatulle ajalle.
Käyttöoikeus seuraaviin kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, astianpesuaine, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt polttopuut sisältyvät hintaan. Normaalit energiakulut.

Soutuveneen vapaa käyttöoikeus sisältyy hintaan. Pelastusliivejä ja veneilyliivejä on jonkin verran eri kokoisille.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata varauksen yhteydessä. Asiakkaan tulee varmistaa liinavaatteiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon.
Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa.

Lemmikkieläimet

Vuokraaja huolehtii lemmikkieläimen jätökset kompostiin. Kissojen tuonti kielletty.

Järjestyssäännöt

Yörauha

Ulkona lomakohteen pihapiirissä yörauhaa häiritsevää toimintaa ei sallita klo 23– 7.

HUOM! Vesistä kantaa häiritsevän metelin kilometrien päähän.
Myös päiväsaikaan pihapiirissä voimakkaasti häiritsevän metelin aiheuttaminen on kielletty. Kohteen vuokraajan suostumuksella voidaan järjestää perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempään kuin kello 22.

Järjestyssääntöjen rikkominen ja häiriöntuottamusilmoitus

Visuveden Suvisaari Oy:llä  on oikeus purkaa sopimus ja keskeyttää vuokraus välittömästi ilman hyvitystä asiakkaan rikkoessa järjestyssääntöjä.

Järjestyssääntöjen vastaisesta häirinnästä tulee tehdä ilmoitus heti häiriön ilmetessä asiakaspalveluumme (puh. 044 586 7350 tai info@visuvedensuvisaari.fi) ja tarvittaessa myös poliisille. Ilmoituksessa tulee käydä ilmi häiriötä aiheuttanut tapahtuma, päivämäärät, kellonajat sekä todistajien nimet mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa häiriön aiheuttajalle vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai sopimuksen purkamisen.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä ennakkoon sovittuna ajankohtana. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja mahdollisen vakuusmaksun palautuksesta sovittava vuokraajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava heti lomakohteen omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot Visuveden Suvisaari Oy:lle.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse, ellei lomakohteen kuvauksessa toisin mainita. Loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä.

Loppusiivousta koskevat ohjeet löydät tämän varausehtosopimuksen erilliseltä liitesivulta, lomakohteen ilmoitustaululta ja ohjekansiosta. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Tilattuun loppusiivoukseen tai lomakohteen vuokrahintaan sisältyvään loppusiivoukseen ei sisälly roskien vienti, astioiden tiskaus ja astioiden paikalleen laitto. Lisäksi asiakkaan on vietävä tyhjät pullot ja tölkit pois ja laitettava huonekalut omille paikoilleen. 

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti, minkä vuoksi lomakohteen vuokraaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Löytötavarat

Visuveden Suvisaari Oy ei vastaa asiakkaan mökille jättämistä tavaroista. Löytötavarat VAIN nouto Visuvedeltä (Meijerintie 4, 34800  Visuvesi). Löytötavaroita ei postiteta. Löytötavaroiden säilytys aika max 6 kk. Tiedustelut: info@visuvedensuvisaari.fi

Ylivoimainen este

Visuveden Suvisaari Oy ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet; kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Visuveden Suvisaari Oy:n  ja jonka seurauksia Visuveden Suvisaari Oy ei kohtuudella ole voinut estää.

Visuveden Suvisari Oy ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Asiakas on velvoitettu ilmoittamaan kaikki lomakohteen siisteyteen tai kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset saapumisen yhteydessä tai viimeistään tunnin sisällä saapumisesta. Poikkeuksena sängyt ja muu irtaimisto, soutuvene, ulkorakennukset, joita koskevat huomautukset ja valitukset on tehtävä saapumispäivänä viimeistään klo 22.00 mennessä.

Visuveden Suvisaari Oy ei hyvitä myöhemmin vuokra-ajan jälkeen tulleita valituksia. Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita Visuveden Suvisaari Oy:lle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Myöhemmin ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Visuveden Suvisaari Oy ole niistä korvausvelvollinen.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Visuveden Suvisaari Oy:lle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Visuveden Suvisaari Oy eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Visuveden Suvisaari Oy:n oikeus hintojen muutoksiin

 Sopimuksen syntymisen jälkeen Visuveden Suvisaari Oy:llä on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos mökkilomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

Virheellinen hintatieto

 Virheellinen hintatieto ei sido Visuveden Suvisaari Oy:tä, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.